Oferta

W trakcie diagnozy sprawdzamy wszystkie nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych, np. (przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu). Badamy ilość i jakość wypowiedzi pod względem gramatycznym, artykulacyjnym i leksykalnym

 • z problemem w mówieniu dzieci małych od około 2 roku życia,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z wadami wymowy, np. brak jednych głosek i zastępowanie je innymi
 • z niepłynnością w mowie
 • z zespołem Downa,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z obniżoną sprawnością intelektualną
 • Z dwujęzycznością.
 • Z zespołem Aspergera, ADHD;
 • Z dysfazją
 • z niedomykalnością jamy ustnej i słabą kontrolą śliny;

ĆWICZENIA EMISJI GLOSU: w zakladce wiecej Terapia kierowana jest do trenerów, prelegentów, wykładowców, nauczycieli, wszystkich, którzy intensywnie wykorzystują swój głos i chcieliby doskonali umiejętności posługiwania się nim.Cel terapii: zwiększenie wytrzymałości i nośności aparatu głosowego praca nad elastycznością i brzmieniem głosu poprawienie wyrazistości wymowy, ważnego elementu naszego wizerunku i środka perswazji poznanie metod dalszej, samodzielnej pracy nad głosemTERAPIA POMOŻE WAM: jak mówi, nie forsując głosu jak efektywniej wykorzysta jego możliwości eliminowa napięcia w ciele hamujące naturalny głos w pracy nad oddechem przeponowym - podparcie oddechowe w zwiększeniu plastyczności głosu, pracy nad krótkimi fragmentami tekstów wykorzysta pauzy i akcenty dla podkreślenia ważnych treści przekazu w zróżnicowaniu intonacyjnego i stanowczości w wypowiedziach zabarwień emocjonalnych zwiększających ekspresję wypowiedzi świadomie operowa fraząPrzygotowanie dzieci i młodzieży dyslektycznej do egzaminów z języka polskiego

ĆWICZENIA EMISJI GLOSU: w zakladce wiecej Terapia kierowana jest do trenerów, prelegentów, wykładowców, nauczycieli, wszystkich, którzy intensywnie wykorzystują swój głos i chcieliby doskonali umiejętności posługiwania się nim.Cel terapii: zwiększenie wytrzymałości i nośności aparatu głosowego praca nad elastycznością i brzmieniem głosu poprawienie wyrazistości wymowy, ważnego elementu naszego wizerunku i środka perswazji poznanie metod dalszej, samodzielnej pracy nad głosemTERAPIA POMOŻE WAM: jak mówi, nie forsując głosu jak efektywniej wykorzysta jego możliwości eliminowa napięcia w ciele hamujące naturalny głos w pracy nad oddechem przeponowym - podparcie oddechowe w zwiększeniu plastyczności głosu, pracy nad krótkimi fragmentami tekstów wykorzysta pauzy i akcenty dla podkreślenia ważnych treści przekazu w zróżnicowaniu intonacyjnego i stanowczości w wypowiedziach zabarwień emocjonalnych zwiększających ekspresję wypowiedzi świadomie operowa fraząPrzygotowanie dzieci i młodzieży dyslektycznej do egzaminów z języka polskiego

z wykorzystaniem najnowszych technik trening koncentracji i uwagi PlayAttention, Interaktywny Metronom

Terapia ręki jest przeznaczona dla dzieci, które mają problemy z pisaniem, rysowaniem, z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego. Dla dzieci ze słaba sprawnością manualną, które mają deficyty w zakresie czynności manualnych, tj. wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, rysowanie, malowanie w liniaturze.

Jeśli masz problemy z dzieckiem lub sam potrzebujesz porady lub wsparcia i samemu trudno ci sobie z nimi poradzi, zwróć się o profesjonalną pomoc do specjalisty.

Trening słuchowy Metodą Tomatisa, to rehabilitacja mięśni ucha środkowego przeprowadzona za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego i aktywnych sesji z mikrofonem wraz z oceną audio-psycho-lingwistyczną. Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenie uwagi słuchowej. Dla dzieci i dorosłych u których objawem są zaburzenia mowy natomiast przyczyną słaba praca mięśni ucha środkowego lub nadwrażliwość słuchowa. Celem terapii jest poprawa zaburzeń głosu i uwagi słuchowej, poprawa koncentracji, uwagi i pamięci. W terapii mamy możliwość poprawy jakości słuchania, co jest niezwykle ważne w kształtowaniu się głosu, mowy, komunikacji językowej, w przyswajaniu sobie umiejętności czytania i pisania, a ma też znaczny wpływ na postawę ciała, koordynację ruchów, stany emocjonalne i poziom aktywności życiowej oraz zwiększenie możliwości intelektualnych, zwiększenie możliwości psychofizycznych.

Trening koncentracji jest prowadzony przy użyciu technologii Play Attention Learning System. Jest to to opatentowana technologia używana przez astronautów z NASA i pilotów armii amerykańskiej, która sprawia, że utrzymanie koncentracji w czasie długich i wyczerpujących lotów przestaje sprawia trudności.Play Attention Learning System zachęca do wiczenia w zakresie podstawowych umiejętności poznawczych. Dzięki temu w relatywnie krótkim czasie mózg na nowo uczy się jasnego myślenia, koncentrowania się oraz utrzymywania uwagi przez dłuższy czas. Osoby mające problemy z koncentracją, skupianiem się na długotrwałych czynnościach potrafią godzinami utrzyma uwagę na grach video o wysokim poziomie stymulacji, jednocześnie tak proste zadania jak czytanie ze zrozumieniem, uważne słuchanie innych, pisanie często są dla nich niewykonalne.Dziecko lub osoba dorosła wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych, które kontrolowane są przy pomocy umysłu. System Play Attention wykorzystuje urządzenie na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują stan koncentracji i uwagi użytkownika oraz jego procesy poznawcze i myślowe. Informacje te są przesyłane do modułu połączonego z komputerem tak, że gracz może od razu zobaczy, jakie robi postępy. Osoba otrzymuje natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące pozytywnych zmian w zakresie koncentracji, rozwijanie pamięci, umiejętności doprowadzania zadań do końca, ignorowanie bodźców rozpraszających. Często w krótkim czasie, zachowanie użytkownika systemu może zosta zmodyfikowane tak, by obniży lub wyeliminowa tendencję do nadpobudliwości ruchowej, impulsywności, rozpraszania się itp. Dzięki temu poprawie ulega umiejętność skupienia się na zadaniach, także tych z ograniczeniem czasowym, rozumienie instrukcji, pamięć i inne funkcje poznawcze.Jeśli twoje dziecko odrabia pracę domową przez kilka godzin, a powinno zrobi to w 10 minut, czyta opowiadanie, ale nie potrafi powiedzie, o czym ono jest, nie potrafi usiedziew jednym miejscu więcej niż kilka sekund,jest określane, jako ?niewyuczalne?, wykazuje wysoki iloraz inteligencji, potrafi godzinami grać w gry komputerowe bez przerwy, ale nie potrafi podtrzyma rozmowy, to Play Attention Learning System pomoże mu w pracy, w zetknięciu ze spotykającymi go trudnościami. Przewidywane zmiany: wydłużenie czasu koncentracji, osiągnięcie umiejętności kończenia zadań czy doskonalenie pamięci krótkotrwałej, są efektem treningu respektującego trzy zasady: systematycznośćkonsekwencję regularność. Jak zostało wcześniej wspomniane, system Play Attention jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, stanowi świetne urozmaicenie i wsparcie terapii zaburzonych funkcji poznawczych i może by stosowany w warunkach domowych. Za diagnozą, terminologią i teorią stoi człowiek, uczeń z deficytem uwagi czy dorosły borykający się z trudnościami w kończeniu rozpoczętych prac. Play Attention wykorzystując zapis fal mózgowych, specjalistyczne oprogramowanie i łącze bluetooth, jest tak naprawdę systemem korzystającym z zasobów tego człowieka, atrakcyjnym i dającym poczucie sukcesu.

Rehabilitacja sensoryczna - Specjalnie opracowany program Ponad dziesięcioletnie badania kliniczne oraz analizy przypadków wykorzystania IM pokazują, że rezultaty uzyskane w zakresie motoryki, rytmiki, planowania czasu prowadzą do poprawy uwagi i koncentracji, funkcji językowych, zachowania (agresja, nadpobudliwość), koordynacji i kontroli ruchowej, równowagi i sposobu poruszania się, wydolności i wytrzymałości fizycznej Czas terapii: 20 spotkań po godzinie lekcyjnej. Minimum. 4xtydzieńCo to jest? Jak działa? To specjalnie opracowany program do oceny sprawności i poprawy tych funkcji umysłu, które wpływają na skupienie, uwagę, planowanie ruchów w czasie i przestrzeni (motoryka), Pacjent synchronizuje ruchy rąk i nóg z rytmem dźwięków słyszanych przez słuchawki; komputer przekazuje nam natychmiastową informację zwrotną, System mierzy i usprawnia planowanie motoryczne i czasowe ? newralgiczny punkt centralnego układu nerwowego, Następuje poprawa uwagi i koncentracji, funkcji językowych, zachowania, koordynacji i kontroli ruchowej, równowagi i sposobu poruszania się, wydolności organizmu.Doskonały dla osób z:

 • Problemami w planowaniu czasowo-przestrzennym,
 • Opóźnionym rozwojem mowy i funkcji językowych,
 • Zaburzeniami senso-motorycznymi,
 • Trudnościami w uczeniu się,
 • SM,
 • Zespołem Aspergera, Autyzmem, ADHD, porażeniem mózgowym.

Zajęcia przygotowujemy dla każdego dziecka indywidualnie. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i dostosowane są do wieku dziecka. Dzięki temu praca nad poprawą wymowy jest przyjemna i ciekawa dla Państwa dziecka.

Logopeda Łódź - Tel: 605 084 208 Gabinet logopedyczny w Łodzi
Projekt i wykonanie Hiarte