KOMPLEKSOWA DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI

W trakcie diagnozy sprawdzamy wszystkie nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych, np. (przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu). Badamy ilość i jakość wypowiedzi pod względem gramatycznym, artykulacyjnym i leksykalnym

Logopeda Łódź - Tel: 605 084 208 Gabinet logopedyczny w Łodzi
Projekt i wykonanie Hiarte