SKUTECZNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI

 • z problemem w mówieniu dzieci małych od około 2 roku życia,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z wadami wymowy, np. brak jednych głosek i zastępowanie je innymi
 • z niepłynnością w mowie
 • z zespołem Downa,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z obniżoną sprawnością intelektualną
 • Z dwujęzycznością.
 • Z zespołem Aspergera, ADHD;
 • Z dysfazją
 • z niedomykalnością jamy ustnej i słabą kontrolą śliny;
Logopeda Łódź - Tel: 605 084 208 Gabinet logopedyczny w Łodzi
Projekt i wykonanie Hiarte