TRENING KONCENTRACJI metodą Play Attention

Trening koncentracji jest prowadzony przy użyciu technologii Play Attention Learning System. Jest to to opatentowana technologia używana przez astronautów z NASA i pilotów armii amerykańskiej, która sprawia, że utrzymanie koncentracji w czasie długich i wyczerpujących lotów przestaje sprawia trudności.Play Attention Learning System zachęca do wiczenia w zakresie podstawowych umiejętności poznawczych. Dzięki temu w relatywnie krótkim czasie mózg na nowo uczy się jasnego myślenia, koncentrowania się oraz utrzymywania uwagi przez dłuższy czas. Osoby mające problemy z koncentracją, skupianiem się na długotrwałych czynnościach potrafią godzinami utrzyma uwagę na grach video o wysokim poziomie stymulacji, jednocześnie tak proste zadania jak czytanie ze zrozumieniem, uważne słuchanie innych, pisanie często są dla nich niewykonalne.Dziecko lub osoba dorosła wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych, które kontrolowane są przy pomocy umysłu. System Play Attention wykorzystuje urządzenie na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują stan koncentracji i uwagi użytkownika oraz jego procesy poznawcze i myślowe. Informacje te są przesyłane do modułu połączonego z komputerem tak, że gracz może od razu zobaczy, jakie robi postępy. Osoba otrzymuje natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące pozytywnych zmian w zakresie koncentracji, rozwijanie pamięci, umiejętności doprowadzania zadań do końca, ignorowanie bodźców rozpraszających. Często w krótkim czasie, zachowanie użytkownika systemu może zosta zmodyfikowane tak, by obniży lub wyeliminowa tendencję do nadpobudliwości ruchowej, impulsywności, rozpraszania się itp. Dzięki temu poprawie ulega umiejętność skupienia się na zadaniach, także tych z ograniczeniem czasowym, rozumienie instrukcji, pamięć i inne funkcje poznawcze.Jeśli twoje dziecko odrabia pracę domową przez kilka godzin, a powinno zrobi to w 10 minut, czyta opowiadanie, ale nie potrafi powiedzie, o czym ono jest, nie potrafi usiedziew jednym miejscu więcej niż kilka sekund,jest określane, jako ?niewyuczalne?, wykazuje wysoki iloraz inteligencji, potrafi godzinami grać w gry komputerowe bez przerwy, ale nie potrafi podtrzyma rozmowy, to Play Attention Learning System pomoże mu w pracy, w zetknięciu ze spotykającymi go trudnościami. Przewidywane zmiany: wydłużenie czasu koncentracji, osiągnięcie umiejętności kończenia zadań czy doskonalenie pamięci krótkotrwałej, są efektem treningu respektującego trzy zasady: systematycznośćkonsekwencję regularność. Jak zostało wcześniej wspomniane, system Play Attention jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, stanowi świetne urozmaicenie i wsparcie terapii zaburzonych funkcji poznawczych i może by stosowany w warunkach domowych. Za diagnozą, terminologią i teorią stoi człowiek, uczeń z deficytem uwagi czy dorosły borykający się z trudnościami w kończeniu rozpoczętych prac. Play Attention wykorzystując zapis fal mózgowych, specjalistyczne oprogramowanie i łącze bluetooth, jest tak naprawdę systemem korzystającym z zasobów tego człowieka, atrakcyjnym i dającym poczucie sukcesu.

Logopeda Łódź - Tel: 605 084 208 Gabinet logopedyczny w Łodzi
Projekt i wykonanie Hiarte