Metoda Tomatisa w Dysleksji

Szacuje się, że około 60% dzieci ma bądź napotka na trudności i kłopoty w szkole, które spowodują u dziecka swoisty dyskomfort przekładający się utratę wiary we własne możliwości. Za sprawcę w/w problemów uważa się dysleksję oraz dysortografię co w prostych słowach oznacza problemy szkolne z czytaniem i pisaniem. Jednakże dysleksja oznacza nie tylko problemy z czytaniem. Jest ona odpowiedzialna za zaburzenia całego mechanizmu uczenia się a zwłaszcza reguł ortografii. Często słyszymy, że dziecko dobrze czyta, ale ma problemy z ortografią.Często w takich przypadkach dziecko kompensuje w/w kłopoty dodatkową pracą i wysiłkiem co niejednokrotnie prowadzi do przemęczenia i kłopotów z koncentracją. W rezultacie, wskutek braku efektów, dziecko poddaje się. Dziecko ma wrażanie istnienia formy kurtyny, pomiędzy nim a nauczycielem, blokującej dźwięki. PRZYCZYNA JEST PROSTA ? NAUCZYCIEL I DZIECKO NIE SŁYSZĄ TEGO SAMEGO! Przyczyny tego stanu są różne: częste zapalenia uszu, problemy emocjonalne. Powodują one deformacje w sposobie analizy dźwięków, które skutkują problemem z rozróżnieniem liter takich jak: k-g, p-b Dodatkowo dyslektycy wykazują się brakiem synchronizacji pomiędzy aparatem przedsionkowym i ślimakowym. Prosty przykład: wskutek zwiększonego nacisku mięśni gałki ocznej oko ?ślizga? się po ciągu słów a litery nie są poprawnie interpretowane przez aparat ślimakowy. W efekcie powoduje to problemy w czytaniu, zacinanie się, przeskakiwanie. Dezorganizacja ruchu przedsionka przez aparat ślimakowy powoduje zaburzenia zdolności interpretacji tekstu = problemy ze zrozumieniem polecenia.Dysleksja to również zaburzenia uwagi słuchowej i analizy dźwięków. Mówiliśmy wcześniej o p-b, t-d. Problem dotyczy również dzieci, które nie dostrzegają różnic w częstotliwościach ? wysokościach dźwięków. Wówczas litery charakterystyczne dla wysokich dźwięków, takie jak: s-sz, f, ch, w, ć, dź, będą realizowane nieprawidłowe. Podobnie jak litery nie różniące się tembrem: m-n, g-k Wyżej opisana sytuacja prowadzi nas do wniosku, że trudności w czytaniu i pisaniu to tak naprawdę trudności ze słuchaniem. Wynika to z procesu lateralizacji i specjalizacji półkul mózgowych. Lewa półkula odbiera informacje i je analizuje z kolei prawa kontroluje wykonanie zadania plus wyzwala kreatywność a prawe ucho jest dominujące w procesie słuchania. Jeśli lewe ucho stanie się dominujące cały system legnie w gruzach. Informacje docierają z opóźnieniem, czas kontroli staje się skomplikowany i wydłużony.Czas reakcji może się wydłużyć ? nawet do 200 razy. Każda blokada na poziomie ucha bezpośrednio wpływa na proces słuchania i w dalszej konsekwencji na problemy w procesie uczenia się. Badania dzieci, które przeszły trening uwagi słuchowej na Wyspach wykazały: 77,29% rodziców zauważyło u dziecka zwiększoną motywację do nauki 71,42% rodziców zauważyło pozytywną zmianę w nastawieniu dziecka do szkoły i obowiązków szkolnych 85,63% rodziców zauważyło pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka< 74,9% rodziców zauważyło pozytywne zmiany w kontaktach dziecka z innymi członkami rodziny 87,66% rodziców zauważyło większą wiarę w siebie i otwartość dziecka

Logopeda Łódź - Tel: 605 084 208 Gabinet logopedyczny w Łodzi
Projekt i wykonanie Hiarte