Profesjonalni Neurologopedzi do Twoich usług!

W naszej poradni przyjmują specjaliści logopedzi zajmujący się diagnozą i terapią dzieci z rozmaitymi zaburzeniami: ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także specjaliści z neurologopedii zajmujących się diagnozą i terapią osób dorosłych po udarach, osób u których nastąpiła utrata całkowita lub częściowa nadawania lub rozumienia mowy w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

JAK WYGLĄDA PIERWSZA WIZYTA U NEUROLOGOPEDY SPECJALIZUJĄCYM SIĘ W LECZENIU AFAZJI ?

 • Wizyty mogą odbywać się w domu pacjenta (tylko wtedy, gdy stan chorego uniemożliwia dojazd do gabinetu).
 • W gabinecie (wskazane przez dodatkową mobilizację chorego do przygotowania się i wyjścia z domu).

Ważne, aby na pierwszą wizytę ktoś z opiekunów pacjenta przyszedł na diagnozę. Niezbędne jest taj ze przygotowanie dokumentacji medycznej. Stan psychosomatyczny chorego musi pozwalać na rozpoczęcie terapii neurologopedycznej (o tym decyduje lekarz prowadzący pacjenta). Bardzo prosimy także o przygotowanie informacji o zainteresowaniach, wcześniej wykonywanej pracy, oraz dominacji ręki chorego (czyli którą ręką chętniej posługuje się pacjent).

JAK PRZEBIEGA DIAGNOZA ?

Diagnoza przebiega od 60 do 90 minut, rozpoczyna się od wywiadu z opiekunem pacjenta. Sprawdzeniem dokumentacji medycznej i rozpoczęciem prób diagnostycznych pozwalających ustalić możliwość rozumienia mowy (poszczególnych zdań prostych, złożonych, kontekstów sytuacyjnych, rozumienia stosunków przestrzennych itp.) nadawania mowy: nazywania, dekodowania, przetwarzania komunikatów słownych. Ocena i przedstawienie planu terapeutycznego dotyczącego rehabilitacji mowy.

JAK PRZEBIEGA TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA?

Wizyta trwa zazwyczaj od 40 do 60 minut, optymalnie terapia powinna się odbywać minimum 1 raz w tygodniu po 60 minut jednak najlepsze efekty osiąga się 3 razy w tygodniu. Pacjent zawsze otrzymuje materiały do pracy w domu, należy je codziennie powtarzać wraz z osobą opiekującą się chorym


Dowiedz się więcej:
605 084 208
Czekamy na Twój telefon!


KIEDY UDAĆ SIĘ DO NEUROLOGOPEDY DZIECIĘCEGO?

 • kiedy dziecko ma problem z ssaniem piersi lub butelki, przyjmowaniem pokarmów;
 • kiedy dziecko półroczne jeszcze nie gaworzy;
 • kiedy dziecko 12 miesięczne nie podejmuje prób naśladowania odgłosów, nie wypowiada prostych wyrazów „ mama, tata, daj, baba”
 • kiedy dziecko 2-3 letnie komunikuje się tylko przy pomocy gestów
 • kiedy mowa dziecka 3 letniego jest niezrozumiała dla otoczenia
 • kiedy dziecko nie utrzymuje kontaktu wzrokowego
 • kiedy dziecko ma trudności w komunikacji.

JAK WYGLĄDA PIERWSZA WIZYTA U NEUROLOGOPEDY DZIECIĘCEGO ?

Co zabrać ze sobą na wizytę?

 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • dokumentację medyczną – wyniki badań słuchu, wzroku, opinię ze żłobka, przedszkola,
 • opinie i orzeczenia (jeśli dziecko takie posiada),
 • jeśli dziecko ma trudności z jedzeniem – łyżeczkę, śliniak, pokarm, który dziecko lubi, aby specjalista mógł zaobserwować jak przebiega proces jedzenia.

Co trzeba wiedzieć / przypomnieć sobie?

 • Jak przebiegała ciąża (leki, stres, sytuacje nietypowe, czy dziecko prawidłowo obróciło się o czasie)
 • Jak przebiegał poród ( naturalny, cesarskie cięcie, poród kleszczowy) i pierwsze tygodnie po porodzie?
 • Jakiego typu choroby przechodziło dziecko?
 • Czy było karmione piersią, jeśli tak to jak długo ?
 • Czy rozwój ruchowy przebiegał prawidłowo ?
 • Kiedy pojawiły się pierwsze słowa?
 • Czy w najbliższej rodzinie wystąpiły przypadki podobnych zaburzeń?

Jak przebiega diagnoza?

Diagnoza składa się z wywiadu z opiekunem/opiekunami dziecka, analizy posiadanej dokumentacji specjalistycznej, obserwacji dziecka w zabawie swobodnej i kierowanej, badania tympanometrycznego (badającego min. drożność trąbek słuchowych, ciśnieniu w uchu środkowym) badaniu sprawności narządów do produkcji dźwięków, komunikacji naprzemiennej z rodzicami, kontaktu wzrokowego, badania jakości i ilości produkowanych dźwięków.

JAK WYGLĄDA TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA DZIECKA?

Terapia opiera się zazwyczaj na cotygodniowych spotkaniach trwających od 40 do 60 minut w zależności od uwagi i koncentracji dziecka i rodzaju deficytu. Rodzic jeśli dziecko ma taka potrzebę może przebywać w gabinecie podczas terapii razem z dzieckiem. Podczas terapii realizowane są cele wynikające z diagnozy dziecka, z wykorzystaniem zindywidualizowanych metod terapeutycznych.

W naszych działaniach podążamy za dzieckiem, realizując zadania zgodne z założeniami terapii, możliwościami, zainteresowaniami oraz gotowością działania każdego dziecka. Wykorzystujemy elementy wielu metod (m.in. psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznych) w pracy kierując się zasadą, że tylko terapia atrakcyjna, interesująca jest efektywna.

Logopeda Łódź - Tel: 605 084 208 Gabinet logopedyczny w Łodzi
Projekt i wykonanie Hiarte